نحوه ارسال در زودموبایل

سفارشات اکسپرس(تحویل فوری) تهران

تمامی سفارشات شهر تهران طی 2 الی 3 ساعت بعد از ثبت سفارش تا ساعت 20 همان روز تحویل میگردد.

سفارشات شهرستان با تیپاکس

ارسال تمامی سفارشات شهرستان با شرکت تیپاکس قابل انجام است و کالای ثبت سفارش شده تا ساعت 18 همانروز تحویل شرکت تیپاکس میگردد.

سفارشات شهرستان با باربری

امکان ارسال تمامی سفارشات با تمامی باربری های معتبر کشور تا ساعت 20 همانروز.

سفارشات شهرستان با باربری هوایی (فرودگاه)

امکان ارسال تمامی سفارشات با هواپیما به تمام نقاط کشور درهمانروز ثبت سفارش تا ساعت 18.